Sverigedemokraterna Knivsta | Sverigedemokraterna i Knivsta kommun

Sverigedemokraterna Knivsta

Välkommen till Sverigedemokraterna Knivsta!

Varmt välkommen till Sverigedemokraternas kommunförening i Knivsta kommun.

Ronny Hellström

Ordförande SD Knivsta

Postadress
Box 7, 741 21 Knivsta
Skicka e-post till oss
Tel: 070-444 41 86

 • Välkommen på SD Knivstas möte 3/12 – vi bjuder på glögg och fika!

  Av larsort den 11 november 2019
  0

  Bäste/bästa sverigedemokrat,

  Sverigedemokraterna Knivsta bjuder in dig till ett möte tisdag den 3 december kl. 18.30 där vi informerar om vad som händer i kommunen:

   • Hur ser den politiska situationen ut i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de nämnder där SD är representerat?

   • Vad tycker SD Knivsta om viktiga frågor som skola, äldrevård, barn/ungdomar och olika byggnationer i kommunen?

   • Information om kommunens ekonomi och hur den ser ut nu och framåt.

   • Vi berättar om de möjligheter som finns för den som vill bli mer aktiv i Knivsta kommun. Detta gäller både den som är intresserad av en politisk roll och den som vill göra en insats mer i bakgrunden.

   • Dessutom är riksdagsledamot Paula Bieler från Uppsala på besök och redogör för sitt arbete i riksdagen med partiets invandringspolitik.

  Datum: tisdag den 3 december 2019

  Tid: kl. 18.30

  Plats: kommunhuset i Knivsta

  Anmälan: Anmäl dig gärna till oss genom att maila knivsta@sd.se. Om du hellre vill det kan du skriva till eller ringa 070-444 41 86.

  Vi bjuder på fika och glögg. Varmt välkommen!

  Med vänlig hälsning
  Sverigedemokraterna Knivsta

 • SD Knivstas motion om kameraövervakning i Knivsta

  Av larsort den 11 november 2019
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in följande motion till Knivsta kommunfullmäktige:

  Motion Sverigedemokraterna Knivsta

  2019-11-03

  Sverigedemokraterna får fortlöpande information från många boende i Knivsta att man inte längre vågar nyttja eller besöka allmänna platser av rädsla av att utsättas för våld och rån. Narkotikaförsäljningen sker relativt öppet utanför matbutiker och det sker frekventa stölder i matbutikerna.

  Det inträffar rån med vapen inblandade på allmän plats och även misshandel. Föräldrar kör sina barn i tonåren till och från skola, gymnasium och fritidsaktiviteter av rädsla för att deras tonåringar skall utsättas för våld med vapen och rån. Sverigedemokraterna accepterar inte att enskilda familjer drabbas mycket hårt ekonomiskt p.g.a. av att de inte längre vågar låta sina barn och tonåringar resa själva med buss och pendeltåg.

  Även bilbränder har nu skett i Knivsta. Denna utveckling måste stoppas innan det blir en vanlig företeelse som i Uppsala och innan det även sker sprängningar här!

  Sverigedemokraterna accepterar inte en samhällsutveckling där polisbristen skapad av förd politik begränsar Knivstas boende och omöjliggör ett normalt liv.

  Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige att besluta

  – Att tillstånd inhämtas för installationer av kameraövervakning av allmänna platser i Knivsta i brottsförebyggande syfte.

  – Att utredning startas om möjligheten att anlita patrullerande vaktbolag runt stationen och de centrala delarna av Knivsta.

  Dessa förslag bör genomföras omgående innan fler våldsdåd sker och för att stävja bl.a. sprängningar som kan drabba även Knivsta.

  Monica Lövgren SD Knivsta

  Hans Nyberg SD Knivsta

 • SD Knivstas motion om språkkrav i skola och omsorg

  Av larsort den 11 november 2019
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in följande motion till Knivsta kommunfullmäktige:

  Motion Sverigedemokraterna Knivsta

  Inför språkkrav i svenska för anställning inom skola och omsorg

  2019-10-29

  Det är positivt att nyanlända personer väljer att arbeta inom kommunal omsorg men då måste språkkunskaperna i svenska vara tillräckliga.

  De som behöver stöd, vård och omsorg ska kunna känna sig trygg i att förstå vad personalen säger och att själv bli förstådd. Så är inte alltid fallet och bristfälliga kunskaper i svenska språket hos personal kan innebära en risk för att brukaren inte förstår den vård han eller hon behöver. Utöver detta utgör otillräckliga kunskaper i svenska en risk för att allvarliga misstag kan inträffa när det gäller medicinering och följande av vårdplan. Befintlig personal riskerar dessutom merarbete när de utövar sina ordinarie arbetsuppgifter får tolka mellan brukare och personal med bristande kunskaper i svenska. Ett merarbete som i sin tur ökar stressen och arbetsbelastningen.

  Det råder brist på personal inom äldrevården och skolorna och vi har dessutom ganska stor omsättning på personal då personalbehovet kommer att öka ytterligare då andelen äldre ökar och vi får fler barn i skolorna. I skolor, på äldreboenden finns redan idag ett antal resurspersoner som pratar bristfällig svenska.

  Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och för att öka möjligheterna att rekrytera ny personal med utländsk bakgrund bör specifika språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer ställas och ett obligatoriskt språktest genomföras. Förslag på hur kommunen kan hjälpa personer med bristfälliga kunskaper i svenska men med ett intresse att arbeta inom omsorgen bör tas fram i samarbete med tex utbildningsnämnden. Även personal som idag arbetar inom kommunens verksamheter men som anses ha otillräckliga språkkunskaper i svenska bör få tillgång till ett språklyft.

  Vid nyrekrytering av personal inom kommunen ska det klart framgå, genom ett språktest, att kunskaperna i svenska ska motsvara den nivå som Socialstyrelsens rekommenderar för personal inom äldreomsorgen. Det innebär godkänd kurs i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 på gymnasienivå eller motsvarande utbildning. Ett språktest som visar på kunskap i svenska motsvarande minst nivå D på SFI, kunde dock vara tillräckligt för arbete som vårdbiträde inom äldreomsorgen.

  Med anledning av ovanstående att föreslå kommunfullmäktige att besluta

  – Att ge berörda nämnder i uppdrag att tillsammans med utbildningsnämnden ta fram ett obligatoriskt språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer för användning vid nyanställning inom kommunens verksamheter

  – Att ge berörda nämnder i samarbete med utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett språklyft för befintlig personal för användning där behov behövs.

  Monica Lövgren (SD)

  Hans Nyberg (SD)

 • SD Knivstas motion om hundrastgård

  Av larsort den 11 november 2019
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in följande motion till Knivsta kommunfullmäktige:

  2019-10-25

  Motion angående hundrastgård korsningen Emil Sjögrens väg/Forsbyvägen

  Här har det tidigare funnits en inhägnad som var väldigt uppskattad och som boende i området talar ofta om när jag möter dem ute.

  Idag finns det 3 hundrastgårdar i Knivsta; en vid Kölängen, en i Västra Ängby och en i Nya Alsike.

  Vi anser att det behövs ytterligare en hundrastgård centralt för att underlätta hundägarnas vardag. Där våra fyrbenta vänner får springa av sig under ordnade former, eftersom det idag är koppeltvång.

  Hundrastgården blir en mötesplats där hundägare kan träffas med sina hundar, utan att riskera att andra människor kan komma i ofrivillig kontakt med hundarna.

  Många invånare skulle bli väldigt nöjda och investeringskostnaden är låg.

  Ett förslag på var denna inhägnad skulle kunna placeras är på gräsytan vid korsningen Emil Sjögrens väg/Forsbyvägen. Ytan är stor och saknar ändamål i dagsläget och som kommunen äger och sköter om.

  Vi inom Sverigedemokraterna Knivsta önskar att kommunfullmäktige ger i uppdrag till berörd nämnd att:

  Kommunen ser över möjligheten till att göra denna relativt billiga och önskade anläggning för kommunens invånare.

  Monica Lövgren, gruppledare SD Knivsta

 • SD Knivstas resultat i EU-valet 2019

  Av larsort den 9 juni 2019
  0

  Sverigedemokraterna gick starkt framåt i Europaparlamentsvalet i Knivsta kommun 2019. Starkast var stödet i valdistriktet Husby-Långhundra, där SD blev största parti med 30,47 procent av rösterna. Totalt blev partiet med 1 145 röster och 14,53 procent tredje störst i kommunen.

  Här är resultatet för alla valdistrikten.

  Boängen: 14,18 procent
  Gredelby: 11,75 procent
  Husby-Långhundra: 30,47 procent
  Lagga-Östuna: 16,69 procent
  Norra Alsike: 14,60 procent
  Sågen: 10,49 procent
  Södra Knivsta: 15,94 procent
  Tallbacken: 17,15 procent
  Vassunda: 18,96 procent
  Vrå: 10,22 procent
  Västra Knivsta: 10,24 procent
  Östra Knivsta: 10,80 procent