Barnomsorg | Sverigedemokraterna Knivsta

Barnomsorg

SD Knivsta vill att:

  • Valfrihet och mångfald inom barnomsorgen ska främjas.
  • Alternativa driftsformer inom barnomsorgen ska uppmuntras.
  • Barnomsorg ska erbjudas alla tider på dygnet.
  • Barngrupperna bör generellt bli mindre.
  • Arbetssökande och föräldralediga föräldrar ska erbjudas barnomsorg om lägst 30 timmar per vecka.