Brottsbekämpning | Sverigedemokraterna Knivsta

Brottsbekämpning

SD Knivsta vill att:

 • Kommunen ska verka för att etablera en bemannad närpolisstation.
 • Kommunen ska ställa krav på att staten tar sitt fulla ansvar för att polisen är tillräckligt bemannad och arbetar på ett sätt som är anpassat efter lokala behov.
 • Kommunen ska ha ett brottsförebyggande råd, där representanter från kommun, polis, näringsliv och föreningar samverkar för att förebygga brott.
 • Kommunen ska genom olika projekt, i första hand riktade till föräldrar, barn och ungdomar, satsa på arbetet mot droger, missbruk och ungdomsbrottslighet.
 • Särskilt otrygga och brottsutsatta områden ska bevakas genom extrainsatser i form av kameraövervakning, motorburna bevakningspatruller eller patrullerande ordningsvakter.
 • Kommunen bör göra en övergripande utvärdering av belysningen av gator, parker och promenadstråk.
 • All personal som arbetar med barn och ungdomar inom kommunen ska kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret som visar att man inte tidigare gjort sig skyldig till övergrepp på barn.
 • Kommunen bör uppmuntra till bildandet, och aktivt stödja olika former, av nattvandringsgrupper.
 • Kommunen ska motverka förekomsten av hedersrelaterad brottslighet.
 • En uppsökande verksamhet ska inrättas av kommunen, med brottsoffer som målgrupp.
 • Kommunen ska alltid ge stöd till personer, exempelvis vittnen, som på ett avgörande sätt underlättar för den juridiska processen.