Ekonomi | Sverigedemokraterna Knivsta

Ekonomi

SD Knivsta vill att:

 • Kommunen ska ha ett småföretagarcenter, vars funktion ska vara att ge stöd och vägledning till småföretagare.
 • Kommunen ska verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten mellan myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende.
 • Studenter ska kunna erbjudas praktik i den kommunala verksamheten.
 • Kommunen ska under varje konjunkturcykel ha ett överskottsmål på i genomsnitt minst två procent.
 • Kommunen ska främst prioritera kärnverksamheterna.
 • Pensionsskulderna får inte förskjutas på kommande budgetar eller generationer, utan måste i varje budget tas med, beaktas ekonomiskt och även anpassas efter den verkliga situationen.
 • Kommunen ska långsiktigt alltid sträva efter att kunna svara för sina egna kostnader. Stöd från rikare kommuner ska inte ses som konstant och villkorslöst.
 • Kommunen bör i sina IT-strategier förorda en så snabb och långtgående övergång som möjligt till öppna standarder.
 • Skatteuttaget bör bygga på långsiktighet.
 • Välfärden ska huvudsakligen vara skattefinansierad.
 • Sociala faktorer ska beaktas vid offentliga upphandlingar.
 • Privata alternativ ska tillåtas konkurrera inom lämpliga verksamhetsområden.
 • Långsiktighet, kontinuitet och kvalitet ska vara avgörande för privata övertaganden.