Individ- och familjeomsorg | Sverigedemokraterna Knivsta

Individ- och familjeomsorg

SD Knivsta vill att:

  • Kommunens socialförvaltning ska ha kompetens och hög beredskap för att kunna möta den enskilde på ett professionellt sätt när hjälpbehov uppstår.
  • Allt arbete inom socialtjänsten ska genomsyras av respekt och empati i relation till klienten.
  • Försörjningsstöd (socialhjälp) ska alltid ses som en tillfällig lösning på ett akut problem.
  • Försörjningsstödet ska kopplas till krav på klienten att aktivt medverka till att komma ur sin problemsituation.
  • Kommunen ska erbjuda kvalificerad rådgivning i svåra livssituationer.
  • Kommunen ska ha en väl utbyggd familjerådgivning utan långa väntetider.
  • Missbrukare som söker hjälp ska erbjudas omedelbar behandling eller annan kvalificerad terapi.
  • Kommunen ska erbjuda eget behandlingshem, alternativt skicka behövande klienter till externa behandlingshem.