Insändare om Lagga skola! | Sverigedemokraterna Knivsta

Insändare om Lagga skola!

Vid slutet av februari skrev SD Knivsta en insändare till Knivstabygden för att lyfta fram Lagga skolas fördelar, styrkor och hur kommunen bör arbeta aktivt för att utveckla Lagga skola. Detta för att skolan ska bevaras och stoppa det sjunkande elevantalet.

Du kan ta del av insändaren i dess helhet här