Invandring, assimilering och återvandring | Sverigedemokraterna Knivsta

Invandring, assimilering och återvandring

SD Knivsta vill att:

 • Kommunen bör bedriva opinionsbildning med syfte om ett återtagande av det kommunala självbestämmandet.
 • Kommunen ska, tills dess att en mer ansvarsfull invandringspolitik inrättats på nationell nivå, motsätta sig avtal om invandrarmottagning och bestrida tvångsutplaceringar från Migrationsverket.
 • Kommunal omröstning bör hållas gällande flyktingmottagande.
 • Kommunen ska årligen upprätta mångkulturellt bokslut.
 • Etnisk kvotering och så kallad positiv särbehandling ska inte förekomma.
 • Mångkulturella lovdagar i skolan ska inte förekomma.
 • Föreningar vars verksamhet helt eller delvis syftar till att bevara eller stödja invandrarens ursprungliga kultur och identitet ska inte stödjas.
 • Kommunen ska kräva språktest samt prov i svenskt samhällsliv, med godkänt resultat, för de invandrare som önskar delta i ceremonier för nyblivna svenska medborgare.
 • Kommunen ska som en naturlig del i arbetet mot rasism även belysa och motverka svenskfientliga attityder.
 • Kommunal information och service bör endast ges på svenska. Restriktiva regler ska gälla för anlitande av tolkar.
 • Kommunens mångfaldsplan ska utformas så att alla former av diskriminering – även omvänd sådan – motverkas.
 • Kommunen bör arbeta aktivt med informationsförmedling om möjligheter till återvandring.