Kommunala arbetsvillkor | Sverigedemokraterna Knivsta

Kommunala arbetsvillkor

SD Knivsta vill att:

  • Arbetsvillkoren inom äldreomsorgen ska förbättras.
  • Ledarskapet ska inventeras och förbättringar ska genomföras.
  • Kommunen ska garantera dess anställda heltid som anställningsform.
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete ska genomföras och åtgärder för en bättre arbetsmiljö ska tas.
  • Kommunen ska upparbeta handlingsplaner för hur mobbing och trakasserier på arbetsplatserna ska undvikas och hanteras.
  • Kommunen bör ta fram en modell som innebär att lönebortfall, till följd av karensdagar vid sjukdom, kompenseras för anställda inom vård och omsorg.