Kultur och fritid | Sverigedemokraterna Knivsta

Kultur och fritid

SD Knivsta vill att:

  • Kommunen ska tillhandahålla Grafittiväggar och Rep-lokaler.
  • Kommunen bör ha en särskild kulturarvsfond.
  • Kommunen ska premiera kulturarvsfrämjande arbete.
  • Kulturarvet ska ha en framträdande plats i den offentliga konsten.
  • Kommunen ska ha en aktiv roll vid firandet av traditionella högtider.
  • Kommunalt kulturstöd ska inte gå till politisk eller politiserad verksamhet.
  • Den kommunala musik- och kulturskolan ska särskilt verka för att levandegöra det svenska och lokala kulturarvet.
  • Det svenska språket ska i så stor utsträckning som möjligt användas i tal och skrift i kommunens kommunikationer.