Sverigedemokraterna Knivsta | Sverigedemokraterna i Knivsta kommun | Sida 3

Sverigedemokraterna Knivsta

Välkommen till Sverigedemokraterna Knivsta!

Varmt välkommen till Sverigedemokraternas kommunförening i Knivsta kommun.

ordf

Gunnar Larsson

Ordförande SD Knivsta

Postadress
Box 1932, 751 49 Uppsala
Skicka e-post till oss
Tel: 018-44 44 999

 • SD Knivsta kräver stopp för diskriminering av Mojjen

  Av davidperez den 11 september 2015
  0

  I en motion till Knivsta kommunfullmäktige den 8 september kräver Sverigedemokraterna ett stopp för diskrimineringen av det lokala gatuköket Mojjen i Knivsta. Nedan följer motionen i sin helhet.

  Motion om att avsluta Knivsta kommuns diskriminering av Mojjen

  Knivsta kommun uppmärksammades 2009 för att ha behandlat det lokala företaget Mojjen i Knivsta AB, även kallat Mojjen, på ett felaktigt sätt. Felaktigheten berörde ett nekat tillstånd för att tillaga potatismos i Mojjens gatukök.

  Mojjen fick stå ensam mot det samlade politiska etablissemanget i Knivsta kommun, som försvarade kommunens agerande. Länsstyrelsen i Uppsala län valde att upphäva serveringsförbudet, då det saknades grund för en sådan åtgärd. Därmed borde fallet ha varit avslutat med en ursäkt från Knivsta kommun.

  Istället blev det som från början var ett fel en utdragen och kostsam konflikt. År 2013 stod det klart att Mojjens arrendeavtal med kommunen riskerade att förlänga färdigställandet av ombyggnationerna på stationsområdet. För att flytta på Mojjen i förtid erbjöds en tillfällig plats och ett markanvisningsavtal.

  Den tillfälliga platsen visade sig vara olämplig ur ett försäljningsperspektiv. Detta eftersom omfattande markarbete pågick i det direkta närområdet, vilket starkt begränsade möjligheterna för kunder att rent fysiskt ta sig fram till Mojjen. Under denna period fick Mojjen minskad omsättning en andra gång.

  När Mojjens ägare Staffan Vikström ville godta markanvisningsavtalet meddelade kommunens exploateringschef Anders Carlquist att det var genomförbart först vid ett tillfälle bortom tidsfristen. Carlquist lovade muntligen vid detta samtal Mojjen att förlänga markanvisningsavtalet.

  När den ursprungliga tiden för markanvisningsavtalet löpte ut framförde dock Anders Carlquist till kommunstyrelsen att någon överenskommelse om förlängning inte fanns. Mojjen vände sig då till kommundirektören Lena Fransson, som inte ville vara behjälplig och vägrade ta del av Mojjens bevisning om att det fanns en muntlig överenskommelse om förlängning.

  SVT-programmet Uppdrag granskning sände den 26 augusti 2015 ett reportage om denna konflikt mellan Knivsta kommun och Mojjen. I programmet framkommer med all önskvärd tydlighet att Carlquist ljög om förlängningen av markanvisningsavtalet och att Fransson skyddat hans agerande.

  Lena Fransson uppträdde i programmet och uttalade sig om ärendet på ett nonchalant sätt enligt noggranna anvisningar från dyr mediekonsultation. Programmet visade också att Mojjens berättelse stämde avseende Franssons ointresse att vara Mojjen behjälplig.

  Kommunallagen stipulerar att alla invånare ska behandlas lika av kommunen. Staffan Vikström och hans bolag har behandlats synnerligen illa av Knivsta kommun, vilket avviker från kommunallagens skrivelser om likabehandling.

  Kommunen har i två omgångar blivit rikskänd för sitt omoraliska bemötande av ett och samma bolag. Detta bidrar inte till att framställa Knivsta kommun som professionell, företagarvänlig och rättvis. Tvärtom framstår Knivsta som en kommun där rättvisa inte existerar för den enskilde och där kommunala tjänstemän och politiker tillämpar godtycke.

  För att göra upp med detta ska kommunen ersätta Mojjen för de förlorade försäljningsintäkter som orsakats av kommunens felaktiga agerande. Likaså ska ett nytt markanvisningsavtal erbjudas Mojjen. Vidare behöver Knivsta kommun en exploateringschef och en kommundirektör som varken ljuger för eller lurar privatpersoner eller företagare.

  Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

  • att Knivsta kommun ersätter Mojjen i Knivsta AB för förlorade försäljningsintäkter som orsakats av kommunen
  • att Knivsta kommun erbjuder Mojjen i Knivsta AB en ny markanvisning med likvärdiga förutsättningar som tidigare erbjudits företaget av kommunen
  • att kommunens exploateringschef Anders Carlquist entledigas
  • att kommundirektören Lena Fransson entledigas

  Knivsta den 8 september 2015

  Gunnar Larsson, Augustus Jackson, Lars Nilsson, Alexander Jansson

  Sverigedemokraterna i Knivsta kommunfullmäktige

  Mer information:

  SD Knivsta vill ersätta Mojjen (unt.se, 2015-09-09)
  SD: Knivstas kommundirektör bör sluta (sverigesradio.se, 2015-09-09)

 • SD Knivsta på Knivsta marknad 2015

  Av davidperez den 18 maj 2015
  0
  SD Knivsta på Knivsta marknad 2015. Foto: SD

  SD Knivsta på Knivsta marknad 2015. Foto: SD

  Lördag den 16 maj deltog kommunföreningen Sverigedemokraterna Knivsta på Knivsta marknad. Partiet har deltagit på marknaden sedan 2012, och även denna gång var bemötandet från marknadsbesökarna positivt.

 • Ett stort tack!

  Av davidperez den 18 september 2014
  0
  Bästa valdistrikt i Uppsala län för Sverigedemokraterna i de allmänna valen 2014 blev Faringe-Bladåker i Uppsala kommun. Här fick SD 26,2 procent av rösterna i riksdagsvalet. Därmed blev vi största parti i detta valdistrikt!

  Bästa valdistrikt i Uppsala län för Sverigedemokraterna i de allmänna valen 2014 blev Faringe-Bladåker i Uppsala kommun. Här fick SD 26,2 procent av rösterna i riksdagsvalet. Därmed blev vi största parti i detta valdistrikt!

  Sverigedemokraterna i Uppland vill rikta ett stort tack till alla företrädare, medlemmar, väljare och sympatisörer som kämpat och slitit samt som gett partiet sitt stöd i de allmänna valen 2014. Ett stort tack helt enkelt till alla som på olika sätt gjort detta möjligt. Detta valresultat har vi skapat tillsammans.

  Partiet vill dessutom gratulera alla nya SD-politiker till de nya förtroendeuppdragen. SD har gjort mycket stora framsteg i detta val och bedrivit en fantastisk valrörelse, den bästa i partiets historia. Nu börjar allvaret, och nu börjar arbetet med att få till en förändring – på riktigt.

  På riksplanet blev SD tredje största parti med råge och dessutom absolut vågmästare i riksdagen. I Uppsala län blir SD i flera kommuner näst eller tredje största parti och dessutom vågmästare. Det är tydligt att Sverigedemokraterna är här för att stanna.

  Nedan följer Sverigedemokraternas preliminära valresultat i Uppsala län i de allmänna valen 2014.

  a) RIKSDAGSVALET

  1. Enköpings kommun: 13,5 %, 3 595 st, nr 3
  2. Heby kommun: 16,5 %, 1 453 st, nr 2
  3. Håbo kommun: 14,9 %, 1 874 st, nr 3
  4. Knivsta kommun: 10,8 %, 1 046 st, nr 3
  5. Tierps kommun: 14,3 %, 1 895 st, nr 3
  6. Uppsala kommun: 8,1 %, 11 081 st, nr 4
  7. Älvkarleby kommun: 19,9 %, 1 198 st, nr 2
  8. Östhammars kommun: 13,3 %, 1 897 st, nr 3

  Uppsala län: 1 mandat, 10,6 %, 24 039 st, nr 3

  b) KOMMUNVALET

  1. Enköpings kommun: 5 mandat (+3), 8,9 %, 2 379 st, nr 5
  2. Heby kommun: 5 mandat (+3), 12,2 %, 1 060 st, nr 3
  3. Håbo kommun: 5 mandat (+4), 11,2 %, 1 427 st, nr 3
  4. Knivsta kommun: 3 mandat (+2), 7,7 %, 752 st, nr 6
  5. Tierps kommun: 6 mandat (+3), 11,8 %, 1 558 st, nr 3
  6. Uppsala kommun: 5 mandat (+3), 6,6 %, 9 009 st, nr 7
  7. Älvkarleby kommun: 5 mandat (+3), 14,2 %, 855 st, nr 2
  8. Östhammars kommun: 5 mandat (+3), 9,8 %, 1 388 st, nr 4

  Uppsala län: 39 mandat (+24), 8,1 %, 18 428 st, nr 5

  c) LANDSTINGSVALET

  1. Enköpings kommun: 9,7 %, 2 545 st, nr 4
  2. Heby kommun: 13,0 %, 1 120 st, nr 3
  3. Håbo kommun: 11,3 %, 1 420 st, nr 3
  4. Knivsta kommun: 7,7 %, 744 st, nr 4
  5. Tierps kommun: 11,5 %, 1 513 st, nr 3
  6. Uppsala kommun: 6,2 %, 8 466 st, nr 6
  7. Älvkarleby kommun: 15,9 %, 947 st, nr 2
  8. Östhammars kommun: 10,4 %, 1 457 st, nr 4

  Uppsala län: 6 mandat (+3), 8,0 %, 18 212 st, nr 5

 • Lokalpolitisk folder för SD Knivsta

  Av davidperez den 29 augusti 2014
  0

  Nedan presenteras den lokalpolitiska folder som Sverigedemokraterna Knivsta tagit fram till valet den 14 september.

  Detta vill vi göra i Knivsta kommun

  » Avsluta överenskommelserna om invandringsmottagande och hjälp istället via staten avsevärt fler flyktingar på plats. Kommunen har inte tillräckligt med vare sig bostäder eller arbetstillfällen.

  » Bygg ut Knivsta småskaligt och varsamt. Det finns inget egenvärde i att påskynda en större utbyggnad. Eftertänksamhet ska vara ledordet.

  » Öka lärartätheten i skolan, minska klasstorlekarna och motverka mobbning på ett bättre sätt. Alla elever ska få mer tid med sina lärare.

  » Förbättra arbetsvillkoren och anställ fler inom äldreomsorgen. Säkerställ att sjuksköterskor finns på äldreboenden. Avskaffa delade turer och inför rätt till heltid med möjlighet till deltid.

  » Inför 24 timmars fri parkering vid järnvägsstationen och bilda en egen verksamhet för parkeringstillsyn.

  » Arbeta för en på- och avfart i anslutning till Alsike för att minska strömningarna vid rustningstid i Knivsta. Trafiksäkerheten och framkomligheten förbättras när trafikbelastningen sprids ut.

  » Nej till arenabygget. Idrottslivet måste ha rimliga prioriteringar. Satsa bredare på idrotten, bland annat på Hälsohuset samt genom att bygga en utomhusrink och stödja ungdomsidrotten mer.

  » Verka för att få en närpolisstation med bemanning i Knivsta och en ambulansstation för att korta ned ankomsttiden och öka tryggheten.

  » Bygg cykelvägar till Uppsala och Arlanda. Verka för fler hastighetskontroller vid förskolor och skolor.

 • SD Upplands EU-valrörelse 2014

  Av davidperez den 5 juni 2014
  0
  Valresultatet i valdistriktet Faringe–Bladåker i Uppsala kommun i Europaparlamentsvalet 2014.

  Valresultatet i valdistriktet Faringe–Bladåker i Uppsala kommun i Europaparlamentsvalet 2014.

  Europaparlamentsvalet 2014 är sedan en tid tillbaka över, och för partidistriktet SD Uppland blev valrörelsen liksom i övrigt i landet en stor succé. Partiet hade bland annat valstugor i Bålsta och Uppsala för första gången i ett EU-val. Valrörelsen startade med bland annat en valplaneringsträff i Uppsala och i de flesta andra kommuner i länet samt partiledare Jimmie Åkessons vårtal i Stockholm.

  SD kampanjade på Gimo vårmarknad, Knivsta marknad och Tierps vårmarknad, i Östervåla, på olika orter i Tierps kommun, på Stora torget i Enköping, på torget i Gimo, i Knivsta, i Almunge och i Knutby. Dessutom deltog SD i olika EU-debatter på SLU, hos Missionskyrkan, på Knivsta kommunhus, på Kompassen i Enköping, på Uppsala folkhögskola, i Radio Uppland, med Svenska Jägareförbundet och med Kurdiska student- och akademikerföreningen.

  Partiet hade torgmöten i både Uppsala och Enköping med partiledare Jimmie Åkesson. Partisekreterare Björn Söder och SD:s toppnamn i EU-valet Kristina Winberg besökte Uppsala för ett torgmöte vid valstugan.

  SD har annonserat i Enköpings-Posten, i Uppsalatidningen och på Facebook. Dessutom har det affischerats på landsbygden runt om i länet, bland annat i Heby, Uppsala och Östhammars kommuner. Även på orterna Enköping, Knivsta och Uppsala har det affischerats. En stor del valmaterial har delats både vid skolbesök, vid valstugorna, vid övrigt kampanjande och i brevlådor i Enköpings, Heby, Knivsta, Uppsala och Östhammars kommuner. Valrörelsen avslutades med en stor valvaka i Uppsala för distriktets medlemmar.

  Från distriktets sida vill vi rikta ett stort tack till alla valarbetare, medlemmar, väljare och sympatisörer för ett fantastiskt valresultat, en härlig valrörelse och en fin valvaka. Sverigedemokraterna tar alltså för första gången plats i Europaparlamentet och detta med 2 mandat och nästan 10 procent, vilket är en tredubbling från förra EU-valet 2009. Vi är här för att stanna, och vi är på gång nu! Nu laddar vi batterierna inför det stora valet i september. Tack, alla Sverigevänner!

  Det slutliga valresultatet blev följande:

  Enköpings kommun: 10,08 % (nummer 5)
  Heby kommun: 13,60 % (nummer 3)
  Håbo kommun: 11,64 % (nummer 4)
  Knivsta kommun: 8,50 % (nummer 5)
  Tierps kommun: 11,25 % (nummer 3, nästan delad andraplats)
  Uppsala kommun: 5,76 % (nummer 8)
  Älvkarleby kommun: 14,67 % (nummer 2)
  Östhammars kommun: 10,06 % (nummer 5)

  Uppsala län: 7,50 % (nummer 5; utan Uppsala kommun skulle länets valresultat bli 10,89 procent)

  De tre starkaste valdistrikten i respektive kommun:

  ENKÖPING
  Västerleden N: 17,01 % (nummer 2)
  Romberga: 13,38 % (nummer 2)
  Svinnegarn: 12,66 % (nummer 3)

  HEBY
  Tärnsjö: 16,18 % (nummer 3)
  Västerlövsta Östra–Huddunge: 15,27 % (nummer 3, nästan delad andraplats)
  Morgongåva: 14,23 % (nummer 2)

  HÅBO
  Mansängen: 17,55 % (nummer 2)
  Skokloster: 13,98 % (nummer 4)
  Övergran: 12,44 % (nummer 6)

  KNIVSTA
  Husby-Långhundra: 12,81 % (delad tredjeplats)
  Vassunda: 11,05 % (nummer 5)
  Södra Knivsta: 10,22 % (nummer 6)

  TIERP
  Skärplinge: 16,25 % (nummer 2)
  Söderfors: 13,30 % (nummer 2)
  Västland–Karlholm: 12,60 % (nummer 2)

  UPPSALA
  Faringe–Bladåker: 25,74 % (största parti och starkaste valdistrikt!)
  Järlåsa: 17,68 % (nummer 2)
  Knutby: 17,43 % (nummer 3)

  ÄLVKARLEBY
  Älvkarleö bruk–Marma: 19,42 % (nummer 2)
  Skutskärs centrum: 17,13 % (nummer 2)
  Jungfruholmen: 15,13 % (nummer 2)

  ÖSTHAMMAR
  Alunda tätort: 13,67 % (nummer 2)
  Norrskedika–Valö–Forsmark: 13,33 % (nummer 3)
  Gräsö: 12,89 % (nummer 3)