Sverigedemokraterna Knivsta | Sverigedemokraterna i Knivsta kommun | Sida 5

Sverigedemokraterna Knivsta

Välkommen till Sverigedemokraterna Knivsta!

Varmt välkommen till Sverigedemokraternas kommunförening i Knivsta kommun.

ordf

Gunnar Larsson

Ordförande SD Knivsta

Postadress
Box 1932, 751 49 Uppsala
Skicka e-post till oss
Tel: 018-44 44 999

 • Fullmäktige besvarade SD Knivstas motion

  Av uppland den 7 oktober 2012
  0

  Den 13 september 2012 var det premiär för Knivsta kommunfullmäktige i det nya kommunhuset för Knivsta kommun. Mötet var det första efter sommaruppehållet.

  Under sammanträdet debatterades bland annat SD Knivstas motion om att kommunen ska ta initiativ till att flera dagligvaruaffärer etablerar sig i Knivsta för att förhindra dagens monopolliknande situation.

  Kommunstyrelsen såg positivt på motionen och fann den besvarad, vilket även blev kommunfullmäktiges beslut efter en kortare debatt mellan Augustus Jackson (SD) och kommunstyrelsens ordförande Göran Nilsson (M).

 • SD motionerar om fler dagligvaruaffärer i Knivsta

  Av uppland den 25 maj 2012
  0

  Nu har Sverigedemokraterna i Knivsta kommunfullmäktige lämnat in sin första motion för mandatperioden.

  Motionen behandlar det monopolsliknande problem som finns i Knivsta med bara en större dagligvaruaffär, nämligen Ica Kniven. SD Knivsta vill att Knivsta kommun skall föra samtal om och ta initiativ till att fler aktörer etablerar sig i Knivsta.

  Nedan följer motionen i sin helhet.

  Motion om etablering av fler dagligvaruaffärer i Knivsta

  I dagsläget har Knivsta endast en större dagligvaruaffär, vilket är Ica Supermarket Kniven i Knivsta centrum. Detta menar Sverigedemokraterna är problematiskt eftersom det skapar en monopolsliknande situation i en så liten kommun som Knivsta. Många Knivstabor väljer i dagsläget att åka till kringliggande orter såsom Uppsala eller Märsta för att handla sina dagligvaror där istället. Därmed väljer man bort det lokala näringslivet i Knivsta.

  Även om det inte är kommunens uppgift att bygga och driva dagligvaruaffärer menar vi sverigedemokrater att Knivsta kommun bör ta initiativ till och söka dialog med olika matkedjor om en etablering i Knivsta så att konkurrensförhållandena i kommunen kan normaliseras och så att fler Knivstabor väljer Knivsta när de åker och handlar, vilket i sin tur bidrar till kortare körsträckor och att minska utsläppen. Detta bidrar även till att prisbilden blir en annan för konsumenterna samt skapar fler arbetstillfällen för kommuninvånarna.

  Nyligen meddelade exempelvis Alliansen i Uppsala kommun att man kommer att söka kontakt med Systembolaget AB för att diskutera en eventuell etablering av en ny affär i Saluhallen i centrala Uppsala. På liknande sätt menar Sverigedemokraterna att även Knivsta kommun bör kunna utveckla och fördjupa sina diskussioner och sin dialog med olika aktörer för att etablera fler dagligvaruaffärer i Knivsta.

  Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

  • att Knivsta kommun skall ta initiativ till och söka dialog med olika aktuella aktörer för att etablera fler dagligvaruaffärer i Knivsta kommun

  Knivsta den 21 maj 2012

  Augustus Jackson (SD)