Skola och utbildning | Sverigedemokraterna Knivsta

Skola och utbildning

SD Knivsta vill att:

 • Alla elever ska få mer tid med lärarna. Lärarnas administrativa uppgifter ska minimeras.
 • Skoluniform bör införas.
 • Kommunen ska utöva påtryckningar på staten så att den skattefinansierade modersmålsundervisningen avskaffas.
 • Demokrati ska vara utgångspunkten genom hela skoltiden.
 • Åtgärder ska tas gentemot lärare som påverkar elever i en viss riktning i enlighet med dennes egna politiska preferenser.
 • Elever som inte kan få hjälp med läxläsning i hemmet ska erbjudas sådant stöd av skolan.
 • Skolan ska erbjuda skriftliga ordningsomdömen från första klass.
 • Uppmuntra till skolk-sms.
 • Kommunen ska erbjuda en jourskola för stökiga elever.
 • Vuxennärvaron i skolan ska ökas, till exempel genom klassmorfarsystemet.
 • Den enskilda skolan ska anordna traditionella, kyrkliga skolavslutningar.
 • Heltäckande slöja ska inte tillåtas i skolan.
 • Skolan ska upparbeta en handlingsplan för hur rekrytering till extrema terrorutövande trosuppfattningar ska undvikas.
 • Bygdeskolorna ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt.
 • Skolorna ska framförallt delas upp i F-6 och 7-9.
 • Kommunen ska erbjuda elever och föräldrar stora möjligheter att välja skola och skolform.
 • Kommunen ska ta ställning till friskolors etablering i varje enskilt fall och utifrån behov och nytta.
 • Kommunen ska utöva påtryckningar på staten så att kommunerna får lättare att säga nej till enskilda friskolor.
 • Kommunen ska utöva påtryckningar på staten så att inga friskolor, som verkar segregerande, tillåts.
 • Svensk och ekologiskt framställd mat ska prioriteras.
 • Skolmaten ska vara avgiftsfri för eleverna.
 • Kött från djur som utsatts för onödigt lidande, t ex ritualslaktat kött, ska inte förekomma i kommunens skolor.
 • Vikten av god hälsa och ökad rörlighet ska betonas.
 • Försäljning av godis på skolans område ska inte förekomma.
 • Elevers egna förutsättningar och mål ska tillvaratas vid studievägledning då olika elever väljer olika vägar i livet.